Komunikaty i obwieszczenia

Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wierzbica wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica wraz ze zmianą nr 1 Studium

Rysunek - Zmiana Studium - Uwarunkowania

Rysunek - Zamiana Studium - Kierunki

Prognoza oddziaływania na środowisko

Rysunek - Prognoza - Zmiana studium

Rysunek - Prognoza - Zmiana studium - Legenda

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-08 11:57:21.
Data wprowadzenia: 2016-08-08 11:57:21
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl