Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wierzbica wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica wraz ze zmianą nr 1 Studium

Rysunek - Zmiana Studium - Uwarunkowania

Rysunek - Zamiana Studium - Kierunki

Prognoza oddziaływania na środowisko

Rysunek - Prognoza - Zmiana studium

Rysunek - Prognoza - Zmiana studium - Legenda

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-08 11:57:21.
Data wprowadzenia: 2016-08-08 11:57:21
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót