Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
12.07.2016 roku w sprawie zakończenia
postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia polegającego na BUDOWIE ODCINKA LINII
ENERGETYCZNEJ SN WRAZ Z KANALIZACJĄ
OPTOTELETECHNICZNĄ DO WYPROWADZENIA MOCY
GENEROWANEJ PRZEZ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
(OZE) NA DZIAŁCE NR EW. 28 W
MIEJSCOWOŚCI POLANY, GM. WIERZBICA na wniosek MW
Rzeczniów Sp. z o.o.; ul.
Wspólna 35/PH 2, 00-519 Warszawa repr. przez
Prezesa Zarządu Pana Mariusza Adamczewskiego i
przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego
materiału dowodowego
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-14 11:06:13.
Data wprowadzenia: 2016-07-14 11:06:13
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót