Komunikaty i obwieszczenia

Lista operacji zakwalifikowanych do
współfinansowania dla typu "Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych" w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii” w ramach działania "Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata
2014-2020, dla naboru od 16 listopada 2015 r. do
12 stycznia 2016 r. (w tym 6 zakwalifikowanych
dróg z Gminy Wierzbica)
 Lista operacji zakwalifikowanych

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-07 08:38:13 | Data modyfikacji: 2016-07-07 08:43:28.
Data wprowadzenia: 2016-07-07 08:38:13
Data modyfikacji: 2016-07-07 08:43:28
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót