bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi strona główna 

2019 rok
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania: Realizacja
pozalekcyjnych programów
profilaktyczno-wychowawczych i
profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu wczesnej
profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Wierzbica z obszaru II:
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-19 14:18:31.

Zobacz:
   Uregulowania ogólne
   2015 rok
   2016 rok
   2017 rok
   2018 rok
   2019 rok
Data wprowadzenia: 2019-03-19 14:18:31
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl