bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi strona główna 

2019 rok
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i
młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: zapasy
z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-22 13:33:46 | Data modyfikacji: 2019-02-22 13:34:55.

Zobacz:
   Uregulowania ogólne
   2015 rok
   2016 rok
   2017 rok
   2018 rok
   2019 rok
Data wprowadzenia: 2019-02-22 13:33:46
Data modyfikacji: 2019-02-22 13:34:55
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl