bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi strona główna 

2019 rok
Informacja o zmianie treści ogłoszenia oraz
wydłużeniu terminu składania ofert w otwartym
konkursie ofert ogłoszonym 15 stycznia 2019 r.

Treść informacji

Wzór oferty (wersja edytowalna)

Wzór sprawozdania (wersja edytowalna)

Treść ogłoszenia z dnia 15.01.2019 r.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-29 15:39:02.

Zobacz:
 Uregulowania ogólne .  2015 rok .  2016 rok .  2017 rok .  2018 rok .  2019 rok .  2020 rok . 
Data wprowadzenia: 2019-01-29 15:39:02
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl