bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi strona główna 

2019 rok
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej oraz
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2019 roku

Treść ogłoszenia

Wzór oferty (wersja edytowalna)

Wzór sprawozdania (wersja edytowalna)

Informacja o zmianie treści ogłoszenia oraz wydłużeniu terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym 15 stycznia 2019 r.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-15 13:41:04.

Zobacz:
 Uregulowania ogólne .  2015 rok .  2016 rok .  2017 rok .  2018 rok .  2019 rok . 
Data wprowadzenia: 2019-01-15 13:41:04
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl