bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi strona główna 

2019 rok
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
5 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi organizacjami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-15 11:11:36.

Zobacz:
   Uregulowania ogólne
   2015 rok
   2016 rok
   2017 rok
   2018 rok
   2019 rok
Data wprowadzenia: 2019-01-15 11:11:36
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl