bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Interpelacje i zapytania Radnych strona główna 

Interpelacje i zapytania Radnych
Interpelacja z dnia 21 grudnia 2018 roku o
przedstawienie planu inwestycji dla Gminy
Wierzbica na lata 2019 - 2023

Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:00:40 | Data modyfikacji: 2019-01-14 11:14:15.
Interpelacja z dnia 21 grudnia 2019 roku o
przedstawienie raportu dotyczącego wpływów z
podatków dla Gminy Wierzbica za lata 2014 –
2018 (poprzednia kadencja)

Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację

Wykaz umorzeń (o najwyższej wartości) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i należnych odsetek za zwłokę za lata 2014 – 2017 i od 01.01. do 30.11.2018 roku.

Zestawienie - podatek leśny

Zestawienie - podatek od nieruchomości

Zestawienie - podatek rolny

Zestawienie - podatek od środków transportowych

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:04:04 | Data modyfikacji: 2019-01-14 11:15:27.
Interpelacja z dnia 30 grudnia 2018 roku o
przedstawienie dokumentacji dotyczącej projektu
termomodernizacji budynków realizowanego z
projektu Termomodernizacji RPMA.04.02.00-14-
5328/16 wg poniższego zestawienia

Treść interpelacji

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:02:31 | Data modyfikacji: 2019-01-14 11:15:30.
Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:02:31
Data modyfikacji: 2019-01-14 11:15:30
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl