bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Konsultacje z Mieszkańcami Gminy strona główna 

Konsultacje ws. zmiany Statutu Sołectw

Zobacz:
   Konsultacje ws. rozbudowy dróg na terenie Gminy Wierzbica
   Konsultacje Program Rewitalizacji
   Konsultacje ws. zmiany nazwy ulicy
   Konsultacje ws. zmiany Statutu Sołectw
   Konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego
   Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Projektu Programu Rewitalizacji
   Konsultacje w sprawie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl