bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Wieloletnia prognoza finansowa strona główna 

WPF 2018 - 2026
Uchwała Nr XLIII/269/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018– 2026

Treść uchwały

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2018 - 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/269/2017 Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF na lata 2018-2026 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/269/2017 Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF na lata 2018-2026 z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-07 12:35:27.
Uchwała Nr XLIV/280/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2018-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-07 13:06:04.

Zobacz:
   WPF 2015 - 2019
   WPF 2014 - 2019
   WPF 2016 - 2026
   WPF 2017 - 2026
   WPF 2018 - 2026
   WPF 2019 - 2026
Data wprowadzenia: 2018-02-07 13:06:04
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl