bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn.
"Budowa placu zabaw Gminnego Publicznego Żłobka
w Wierzbicy"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy + Oświadczenia + Informacja o grupie kapitałowej

Wzór umowy

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiar - Plac zabaw (wersja edytowalna)

Pytania i odpowiedzi

Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 3

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 3

Wzór wykazu osób i robót

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-05-21 22:31:01.
Data wprowadzenia: 2020-05-21 22:31:01
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl