bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Ogłoszenie o przetargu pn. "Zaciągnięcie
kredytu długoterminowego na kwotę 2 100 000,00
zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu w
roku budżetowym 2018 oraz spłatę zobowiązań z
lat ubiegłych z tytułu zaciągniętego kredytu"

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wzór umowy

Terminy i wysokość spłat rat kredytu

Uchwała Nr Ra.290.2018 RIO w Warszawie

Uchwała Nr L.313.2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 czerwca 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-09 19:47:15.
Data wprowadzenia: 2018-08-09 19:47:15
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl