bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Ogłoszenie o przetargu pn. "Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Wierzbica Kolonia"

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót

Projekt

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

Rysunek nr 3

Rysunek nr 4

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-03 10:56:35.
Data wprowadzenia: 2018-07-03 10:56:35
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl