bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych
zadania: Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w
Gminie Wierzbica

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wykaz robót

Przedmiar

Zagospodarowanie terenu wraz z rozmieszczeniem urządzeń - cz. I

Zagospodarowanie terenu wraz z rozmieszczeniem urządzeń - cz. II

Projekt umowy

Regulamin OSA - Decyzja Nr 55 Ministra Sportu i Turystyki z dn. 15.12.2017 r.

Klauzula informacyjna

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-26 14:15:15.
Data wprowadzenia: 2018-06-26 14:15:15
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl