bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Wzory wniosków strona główna 

Referat Organizacyjno –Prawny (OP)

Komunikat ws. wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zmiany od 1 sierpnia 2017 r.

W związku z uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin uprzejmie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw:
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W nowych rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustaw, które zaczną obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2017 r., zostanie określony – tak jak dotychczas - sposób i tryb postępowania oraz – co jest nowym rozwiązaniem - podstawowy zakres informacji, jakie mają zostać zawarte we wniosku o ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz załączników.

W celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji ww. świadczeń, poniżej zostały zamieszczone przykładowe wzory wniosków oraz załączników zgodne z obowiązującym od 1 sierpnia 2017 r., znanym już stanem prawnym określonym ww. ustawą, zalecane do wykorzystania przez organy właściwe realizujące ww. świadczenia (w oparciu o zakres danych zawartych w ww. przykładowych i zalecanych do wykorzystania wnioskach i załącznikach, opracowane będą również funkcjonalności systemów dziedzinowych wykorzystywanych przez organy właściwe od dnia 1 sierpnia 2017 r.).

Istotne jest, że w związku z odmiennym stanem prawnym, który od 1 sierpnia 2017 r. regulował będzie przyznawanie ww. świadczeń na trwający jeszcze okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017 (w stosunku do stanu prawnego, który będzie obowiązywał również od dnia 1 sierpnia 2017 r., ale dotyczył będzie wniosków na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018), zostały zamieszczone obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2017 r., zarówno wzory wniosków na bieżący okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017, jak i na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018.

Ww. ustawa z dnia 7 lipca 2017 r.o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, została przyjęta przez Senat bez poprawek i obecnie oczekuje na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (link do ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1625_u/$file/1625_u.pdf )

Niezwłocznie po podpisaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskieji publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw RP, ww. wzory wniosków i załączników zostaną opublikowane także w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

WZORY WNIOSKÓW:

 

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-31 14:29:58 | Data modyfikacji: 2017-08-22 14:44:02.
 Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 13:01:10 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:39:29.
 CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 13:09:03.
 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-14 10:12:16 | Data modyfikacji: 2017-08-03 14:46:49.

Zobacz:
   Referat Finansów i Podatków, Budżetu i Kontroli (FN)
   Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Nieruchomościami (RRN)
   Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (SO-USC)
   Referat Oświaty (RO)
   Referat Organizacyjno –Prawny (OP)
Data wprowadzenia: 2015-07-14 10:12:16
Data modyfikacji: 2017-08-03 14:46:49
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl