bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Wzory wniosków strona główna 

Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (SO-USC)
 Zgłoszenie pobytu czasowego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 11:41:22 | Data modyfikacji: 2018-01-19 07:42:05.
 Zgłoszenie pobytu stałego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 11:42:36 | Data modyfikacji: 2018-01-19 07:42:56.
 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 11:43:52 | Data modyfikacji: 2018-01-19 07:44:22.
 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 11:44:57 | Data modyfikacji: 2018-01-19 07:45:30.
 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 11:48:21 | Data modyfikacji: 2018-01-19 07:51:43.
 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 11:49:24 | Data modyfikacji: 2018-01-19 07:52:54.
 Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 11:50:21 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:25:08.
 Podanie o wydanie odpisu skróconego, zupełnego, wielojęzycznego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-03 09:50:00.
 Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-07 08:56:35 | Data modyfikacji: 2019-03-07 10:21:58.
 Pełnomocnictwo

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-19 07:55:26 | Data modyfikacji: 2019-03-07 10:20:30.
 Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-07 10:19:31.

Zobacz:
   Referat Finansów i Podatków, Budżetu i Kontroli (FN)
   Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Nieruchomościami (RRN)
   Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (SO-USC)
   Referat Oświaty (RO)
   Referat Organizacyjno –Prawny (OP)
Data wprowadzenia: 2019-03-07 10:19:31
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl