bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Uchwały Rady Gminy strona główna 

2013
U c h w a ł a Nr XL/279/2013 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie:
ustalenia wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego.

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-17 17:58:40.
UCHWAŁA NR XL/278/2013 RADY GMINY WIERZBICA z
dnia 19 grudnia 2013 roku. w sprawie zatwierdzenia
projektu do realizacji oraz wniesienia wkładu
własnego do projektu pt. „Szkoły równych
szans w Gminie Wierzbica”
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-17 17:54:09.
Uchwała Nr XL/277/2013 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2013 – 2019.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-15 17:36:06.
Uchwała Nr XL/276/2013 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2013

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-15 17:25:31.
U c h w a ł a Nr XXXIX/275/2013 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 25 listopada 2013 roku. w
sprawie: przekazania dotacji celowej na
dofinansowanie zadania z zakresu Oświaty i
wychowania.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-29 16:23:50.
Uchwała Nr XXXIX/274/2013 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 25 listopada 2013 r.zmieniająca uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2013 – 2019.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-29 16:19:20.
Uchwała Nr XXXIX/273/2013 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2013.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-29 16:05:52.
U C H W A Ł A Nr XXXVIII/272/2013 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 08 listopada 2013 roku. w
sprawie określenia wzoru formularzy informacji i
deklaracji podatkowych.

DN-1

IN-1

ZN-1/A

DR-1

IR-1

ZR-1/A

ZR-1/B

DL-1

IL-1

ZL-1/A

ZL-1/B

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-28 17:42:34.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/271/2013 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie : poboru
podatków w drodze inkasa.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-28 17:40:15.
Uchwała Nr XXXVIII/270/2013 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie :
ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-28 17:37:56.
Uchwała Nr XXXVIII/269/2013 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie :
ustalenia stawek podatku od nieruchomości .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-28 17:35:52.
Uchwała Nr XXXVIII/268/2013 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie: obniżenia
średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla
ustalenia podatku rolnego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-28 17:33:52.
U c h w a ł a XXXVII/267/2013 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 27 września 2013 roku. w sprawie
: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
radomskiemu.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-18 11:41:44.
Uchwała Nr XXXVII/266/2013 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2013 – 2019.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-18 11:36:02.
Uchwała Nr XXXVII/265/2013 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 27 września 2013 roku w sprawie: zmian
w uchwale budżetowej na rok 2013

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-18 11:27:33.
Uchwała Nr XXXVII/264/2013 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 27 września 2013 roku w sprawie:
oddania w dzierżawę pomieszczenia położonego
na parterze budynku Nr 14 przy ul. Janka
Krasickiego w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-18 10:51:21.
Uchwała Nr XXXVII/263/2013 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 27 września 2013 roku w sprawie: oddania
w dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Jana
Pawła II 17 w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-18 10:48:53.
Uchwała Nr XXXVII/262/2013 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 27 września 2013 roku w
sprawie: oddania w dzierżawę lokalu
użytkowego przy ul. Kochanowskiego 10 w
Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-18 10:46:43.
Uchwała Nr XXXVII/261/2013 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 27 września 2013 roku w sprawie:
oddania w dzierżawę pomieszczenia położonego
na parterze budynku Nr 14 przy ul. Janka
Krasickiego w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-18 10:44:20.
Uchwała Nr XXXVII/260/2013 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 27 września 2013 roku w sprawie: oddania
w dzierżawę pomieszczeń położonych w budynku
Urzędu Gminy w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-18 10:33:11.
Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Wierzbica
dnia 27 września 2013 r. w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Wierzbica na dofinansowanie kosztów inwestycji
służących ochronie środowiska realizowanych na
terenie Gminy Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-18 10:29:55.
UCHWAŁA NR . XXXVII/258/2013 RADY GMINY W
WIERZBICY z dnia 27 września 2013r. w sprawie:
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli szkół
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta
Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego pensum
dla nauczycieli realizujących etat łączony.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-18 10:27:13.
U c h w a ł a Nr XXXVII/257/2013 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 27 września 2013 roku w
sprawie: sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
działek nr 241/56,241/58,241/60 i 241/61 o
ogólnej powierzchni 6,4925 ha położonych w
Rzeczkowie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-18 10:24:14.
Uchwała Nr XXXVII/256/2013 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 27 września 2013 roku. w sprawie: zmiany
Uchwały Nr XXVI/193/2012 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 9 listopada 2012 roku , w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy
Wierzbica na lata 2011-2014.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-17 15:04:55.
UCHWAŁA Nr XXXVII/255/2013 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 27 września 2013 roku w sprawie przyjęcia
: Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Wierzbica na
lata 2013 - 2032.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-17 15:02:22.
Uchwała Nr XXXVI/254/2013 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 06 września 2013 roku w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2013

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-13 13:31:26 | Data modyfikacji: 2013-09-13 13:32:19.
Uchwała Nr XXXV/253/2013 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2013 – 2019.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:42:25.
Uchwała Nr XXXV/252/2013 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2013.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:31:05.
UCHWAŁA Nr XXXV/251/2013 RADY GMINY W WIERZBICY
z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:28:25.
Uchwała nr XXXIV/250/2013 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:22:00.
Uchwała Nr XXXIV/249/2013 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 21.06.2013 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego w budynku
Urzędu Gminy w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-22 16:01:07.
U C H W A Ł A NR XXXIV/248/2013 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie:
sprzedaży udziału ½ części w nieruchomości
lokalowej położonej w Warszawie przy ulicy
Myśliborskiej 85/44.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-22 15:58:53.
U C H W A Ł A nr XXXIV/247/2013 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 21 czerwca2013r. w sprawie oceny
zasobów pomocy społecznej

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-22 15:38:56.
U C H W A Ł A nr XXXIV/246/2013 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 21 czerwca2013r.

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-04 11:04:33.
U C H W A Ł A Nr. XXXIV/ 245 /2013 Rady Gminy
W i e r z b i c a z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-03 16:49:28.
UCHWAŁA Nr XXXIV/244/2013 RADY GMINY Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-03 16:18:41.
U c h w a ł a Nr XXXIII/243/2013 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie:
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2013
roku”

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-29 17:47:12.
U C H W A Ł A nr XXXIII/ 242 /2013 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie:
zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-29 16:38:10.
U C H W A Ł A nr. XXXIII/241/2013 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 24 maja 2013 w sprawie:
stanowiska Rady Gminy odnośnie wniosku w
sprawie usunięcia naruszenia prawa w uchwale
Nr. XL/294/2010 z dnia 03 września 2010r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica
polegającą na zmianie przeznaczenia działki nr
1451/3 zlokalizowanej w Wierzbicy przy ulicy
Górnej .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-29 16:21:19.
U c h w a ł a Nr XXXII/240/2013 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 9 maja 2013 roku. w sprawie:
przekazania dotacji celowej na dofinansowanie
zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-29 16:18:03.
UCHWAŁA XXXII/239/2013 RADY GMINY W WIERZBICY z
dnia 09 maja 2013r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Wierzbica udostępnionych dla operatorów i
przewoźników oraz warunków i zasad korzystania
z tych obiektów.

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-29 16:13:48.
U c h w a ł a Nr XXXII/238/2013 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 09 maja 2013 roku w sprawie:
bezprzetargowego zbycia nieruchomości.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-22 13:27:30.
Uchwała Nr XXXII/237/2013 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 14 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-22 13:25:06.
Uchwała Nr XXXII/236/2013 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 28 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-22 13:21:39.
Uchwała Nr XXXII/235/2013 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 09 maja 2013 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 28 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-22 13:17:21.
Uchwała Nr XXXII/234/2013 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 09 maja 2013 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 14 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-22 13:15:21.
U C H W A Ł A Nr XXXII/233/2013 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 09.05.2013 roku w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie
nieruchomości.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:09:27.
Uchwała nr XXXII/232/2013 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 9 maja 2013 roku
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:07:00.
Uchwała Nr XXXII/231/2013 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 9 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2013 – 2017.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-21 13:46:38.
Uchwała Nr XXXII/230/2013 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2013.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-21 13:21:15.
Uchwała nr XXXII/229/2013 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 09 maja 2013 roku w sprawie: rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbica

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2013-05-17 14:42:22 | Data modyfikacji: 2017-03-27 11:03:45.
Uchwała Nr XXXI/228/2013 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2013 – 2017.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-08 14:30:21.
Uchwała Nr XXXI/227/2013 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2013.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-08 14:28:29.
UCHWAŁA INTENCYJNA NR XXXI/226/2013 RADY GMINY
WIERZBICA z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie:
realizacji zadania „Zapewnienie dostępu do
Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
z terenu Gminy Wierzbica”, realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-08 14:16:06.
U C H W A Ł A nr. XXXI/225/2013 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 26 marca 2013 roku w
sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie Gminy środków stanowiących fundusz
sołecki.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-04 14:21:41.
U C H W A Ł A nr. XXXI /224 /2013 Rady Gminy
W i e r z b i c a z dnia 26 marca 2013r. roku w
sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr II/5/2010
z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie powołania
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Spraw
Samorządowych .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-04 14:18:57.
U C H W A Ł A nr. XXXI /223 /2013 Rady Gminy
W i e r z b i c a z dnia 26 marca 2013r. roku w
sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr II/4/2010
z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-04 12:26:20.
Uchwała nr XXXI/222/2013 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia
rezygnacji z członkostwa w Komisji Budżetu
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Samorządowych Rady
Gminy Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-04 12:22:53.
Uchwała nr XXXI/221/2013 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia
rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-04 12:20:18.
U C H W A Ł A Nr XXX/220/2013 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 01 marca 2013 roku w
sprawie:oddania w dzierżawę na okres 5 lat w
trybie bezprzetargowym Panu Piotrowi Ziółko
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym
759/4 o pow. 0,1848 ha położonej w Wierzbicy
przy ulicy Radomskiej.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-21 13:53:37.
Uchwała Nr XXX/219/2013 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 1 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2013 – 2017.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-21 13:49:37.
Uchwała Nr XXX/218/2013 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 1 marca 2013 roku w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2013.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-21 13:46:47.
Uchwała Nr XXX/217/2013 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 01.03.2013 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczeń położonych w budynku
Urzędu Gminy w Wierzbicy
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-21 13:43:15.
Uchwała nr . XXX/216/2013 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Wierzbica

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-21 13:30:43.
Uchwała Nr XXX/215/2013 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 01 marca 2013 r. w sprawie nadania Gminie
Wierzbica herbu, flagi, banneru oraz pieczęci.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-21 13:28:33.
U C H W A Ł A nr. XXX/214/2013 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 01 marca 2013r. w sprawie:
Podziału Gminy Wierzbica na obwody głosowania,
ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-20 15:56:14.
U C H W A Ł A nr. XXX/213/2013 U C H W A Ł A
nr. XXX/213/2013 w sprawie: przyjęcia Planu
Pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady .

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-20 15:53:03.

Zobacz:
 2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 . 
Data wprowadzenia: 2013-03-20 15:53:03
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl