bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia
 

Wierzbica,dnia 19.05.2008 r.

Z A W I A D O M I E N I E


Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej

w miejscowości Rzeczków” Komisja Przetargowa wybrała w dniu 16.05.2008 r. najkorzystniejszą ofertę, tj. Ofertę nr 5, firmy „BUDROMOST-STARACHOWICE”

Sp. z o.o, 27-215 Wąchock, ul. Św. Rocha 31 za cenę brutto 275 550,42 zł. Oferta ta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100. Pozostałe oferty otrzymały następującą ilość punktów w kryterium, jakim była cena:

 1. Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom - 79,00 pkt.

 2. Oferta nr 2. „REM-WOD” Sp. z o.o, ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce - 98,21 pkt.

 3. Oferta nr 3. „STRABAG” Sp. z o.o, ul. Niepodległości 7 D, 05-600 Grójec -

  - 90,04 pkt.

 4. Oferta nr 4. „As” Sp. z o.o, ul. Kozieniecka 70, 26-600 Radom - oferta odrzucona

  na podstawie art. 89, pkt 1, ust.2 Ustawy prawo zamówień publicznych. Brak parafek na pierwszej stronie oferty i kosztorysie.

  5. Oferta nr 6. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT”, Sp. jawna,

  26-618 Radom, ul. Rodziny Ziętalów 5A - 90,74 pkt.

  Do wiadomości:

  1 x Oferenci

  1 x Strona internetowa UG

  1 x Tablica ogłoszeń

  1 x a/a.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-19 13:47:01.
Data wprowadzenia: 2008-05-19 13:47:01
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl