bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia
 

Rada Gminy informuje , że z terenu Gminy Wierzbica na nową kadencję 2008- 2011 zostanie wybranych 4-ch ławników do Sądu Rejonowego w Szydłowcu.


Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca br.


Do zgłaszania kandydata na ławnika załącza się informację z Krajowego Rejestru Karnego , oświadczenie kandydata, że nie toczy się postępowanie karne oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.


Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Wierzbica w pok. nr. 19 ewentualnie telefonicznie pod numerem 618-23-93.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-06-25 22:14:28.
Data wprowadzenia: 2007-06-25 22:14:28
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl