bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia
 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica


Podaję do publicznej wiadomości ,że ogłaszam publiczny przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu 07 maja 2007 r. o godz. 1000.


Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia będące własnością Gminy Wierzbica .


Nr działki

Powierzchnia lokalu w m2

Nr księgi wieczystej

Położenie

Przeznaczenie

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Termin płatności dzierżawy

2083/3

85,57 m2

20865

Wierzbica Osiedle ul.

J. Krasickiego 27

handel , usługi

3,80 zł za 1m2 + 22% VAT

Do 10-go dnia każdego bieżącego miesiąca


Nr działki

Powierzchnia lokalu w m2

Nr księgi wieczystej

Położenie

Przeznaczenie

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Termin płatności dzierżawy

2083/4

19,44 m2

77690

Wierzbica Osiedle

ul. J. Krasickiego 14

handel , usługi

3,80 zł za 1m2 + 22% VAT

Do 10-go dnia każdego bieżącego miesiąca


Nr działki

Powierzchnia lokalu w m2

Nr księgi wieczystej

Położenie

Przeznaczenie

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Termin płatności dzierżawy

2083/4

19,44 m2

77690

Wierzbica Osiedle

ul. J. Krasickiego 14

handel , usługi

3,80 zł za 1m2 + 22% VAT

Do 10-go dnia każdego bieżącego miesiąca


Osoby będące zainteresowane dzierżawą przedmiotowych lokali mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 pok. 25 i składać oferty do dnia 30.04.2007r. o zamiarze przystąpienia do przetargu w dniu 07.05.2007 r.

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-06 20:06:31.
Data wprowadzenia: 2007-05-06 20:06:31
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl