bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27
sierpnia 2018 roku w sprawie zawiadomienia stron
postępowania że w dniu 22.08.2018r.,na wniosek
Gminy Wierzbica reprezentowanej przez
pełnomocnika Pana XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
w miejscowości Dąbrówka Warszawska,
obejmującej budowę oświetlenia ulicznego
działki nr 687
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-28 11:11:19 | Data modyfikacji: 2018-08-28 12:21:39.
Data wprowadzenia: 2018-08-28 11:11:19
Data modyfikacji: 2018-08-28 12:21:39
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl