bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 2014.04.07


R.G.I.-6733.1.CP.2014


 OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Wierzbica


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu


i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)


zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 07.04.2014 r., wydana została decyzja nr 1/2014 znak:R.G.I.-6733.1.CP.2014                     w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: BUDOWIE PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  NA TERENIE DZIAŁKI NR 480 WRAZ ZE ZJAZDEM I WJAZDEM Z DROGI POWIATOWEJ NA DZIAŁCE NR 641 W MIEJSCOWOŚCI  RUDA WIELKA , GMINA WIERZBICA .


Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy pokój nr 25                 w godz. 800- 1500. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


 


 


 


 


                                                                                                                             Wójt Gminy Wierzbica


                                                                                                                                Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-05 16:59:33.
Data wprowadzenia: 2014-05-05 16:59:33
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl