bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia

Harmonogram naboru dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Wierzbica na rok szkolny 2014/2015


 •     Od 3-21 lutego 2014r. rodzice dzieci potwierdzają kontynuację uczęszczania dziecka na zajęcia przedszkolne w przedszkolu w roku szkolnym 2014/2015.


•     Od 1-31 marca 2014r. przyjmowanie kart zapisu nowo przyjmowanych dzieci.


•     25 kwietnia 2014r. godz. 15.00 ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informacje o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej.


Od 4-30 maja 2014r. do godz. 15.00 podpisywanie umów z przedszkolem, do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-11 18:23:47.
Data wprowadzenia: 2014-02-11 18:23:47
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl