bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia
Wierzbica 23.11.2012RGI 7630.73-8.11..12

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych

dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzjiStosownie do art. 10 §1 kpa organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do wniosku STAWIND Andrzej Stanisławek Polany Kolonia 27, 26 – 680 Wierzbica dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowe o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” na działkach 157 i 160 położonych w miejscowości Polany Kolonia, inwestor STAWIND Andrzej Stanisławek Polany Kolonia 27, 26 – 680 Wierzbica,

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica pok. 22 w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.
Otrzymują:

  1. Strony w sprawie

  2. Tablica ogłoszeń Polany Kolonia, Polany

  3. BIP Urzędu Gminy Wierzbica

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-23 09:47:50.
Data wprowadzenia: 2012-11-23 09:47:50
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl