bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia
 Wierzbica 2012.01.04
R.G.I.-7331.CP.4.2011


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 04.01.2012r., została wydana decyzja nr 4/CP/2011w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Wierzbica obejmującej, budowę podziemnej linii kablowej SN 15 kV na działkach nr 69, 2069, 44, 45/4 gm. Wierzbica

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy pokój nr 25 w godz. 800-1500.
Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-13 17:10:49.
Data wprowadzenia: 2012-02-13 17:10:49
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl