bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia
 

Wierzbica 2010.08.09R.G.I.-7331/1/CP/2010


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:BUDOWIE INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PŁYNNY – PROPAN O POJEMNOŚCI 2700 DM3 WRAZ Z PRZYŁĄCZEM DO BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA DZIAŁCE NR 397 W MIEJSCOWOŚCI POLANY , GM. WIERZBICA, w dniu 11.02.2010r., wydane zostało postanowienie WZMiUW. IR/SZ-0231/19/10 Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w dniu 15.07.2010r., wydana została decyzja GKN.III.6018-1001/10 Starosty Radomskiego, w dniu 20.07.2010r.,wydane zostało postanowienie DR.4180-2189/2/10/WB Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, w dniu 02.08.2010r., wydane zostało postanowienie PZD.II.7331.1-164/10 z dnia 26.07.2010r. Zarządu Powiatu w Radomiu.

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy , pokój nr 25 w godz. 800-1500.
Wójt Gminy Wierzbica


Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-10 17:41:15.
Data wprowadzenia: 2010-08-10 17:41:15
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl