bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia
 

Wierzbica 2010.03.05
R.G.I.-7331/2/CP/2009
OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy WierzbicaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 15.02.2010 wydana została decyzja nr 2/2009 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie ustępu publicznego wraz z zapleczem na terenach rekreacyjnych wraz ze zbiornikiem na nieczystości płynne o poj. do 10,0m3 na działkach nr 548/9, 548/10 i 549/5 , budowie zjazdu z drogi powiatowej numer ewidencyjny gruntu 738 w m. Zalesice, Gm. Wierzbica.Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, pokój nr 25 w godz. 800 – 1500. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-03-10 16:56:15.
Data wprowadzenia: 2010-03-10 16:56:15
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl