bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia
 Wierzbica 2009.07.20  R.G.I.-7331/1/CP/2009

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiana strony postępowania


że w dniu 17.07.2009r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Pomorzany, obejmującej budowę zbiornika na nieczystości płynne o pojemności do 10 m3 przy świetlicy wiejskiej w Pomorzanach na działce nr 788.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego.

Sekretarz

Gminy Wierzbica

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-20 21:20:35.
Data wprowadzenia: 2009-07-20 21:20:35
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl