bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia
INFRORMACJAZgodnie z art. 76 ustawy ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Z 2004 roku nr. 25 poz. 219 z późn. zm.) wyznacza się miejsce do umieszczania obwieszczeń urzędowych dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu na wprost głównego wejścia do Urzędu Gminy.


Do bezpłatnego umieszczania plakatów komitetów wyborczych wyznacza się słupy ogłoszeniowe w Wierzbicy Osadzie i Wierzbicy Osiedlu oraz tablice ogłoszeniowe umieszczone we wszystkich sołectwach Gminy.Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-02-25 22:45:52.
Data wprowadzenia: 2009-02-25 22:45:52
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl