bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 2009.01.09 R.G.I.-7331/3/CP/2008 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWA LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA NA DZIAŁKACH NR 1022, 1024, 1026/1, 1026/2 1028 ZASILAJĄCEJ BUDYNEK MIESZKALNY P. PIOTRA WŁODARCZYKA NA DZIAŁCE NR 1028 W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WARSZAWSKA , GM. WIERZBICA, w dniu 07.11.2008.r wydane zostało postanowienie WZMiUW. IR/SZ-0231/683/08 Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w dniu 04.11.2008r. Wydane zostało postanowienie GKN.III.6018-1959/08 Starosty Radomskiego, w dniu 27.11.2008r., wydane zostało postanowienie RGiI-4030/30/2008 Wójta Gminy Wierzbica

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy , pokój nr 25 w godz. 900-1400. Zażalenie można wnieść w terminie 7 dni,licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec
 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-01-11 21:00:41.
Data wprowadzenia: 2009-01-11 21:00:41
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl