bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komisje Rady Gminy strona główna 

Komisja Budżetu i Finansów

Powołuje się Komisję Budżetu i Finansów w następującym składzie:

  1. Pani Agnieszka Włoskowicz – Przewodniczący
  2. Pani Małgorzata Winiarska – Zastępca Przewodniczącego
  3. Pan Damian Czarnecki – członek
  4. Pan Sławomir Lisek – członek
  5. Pan Kamil Nogaj – członek
  6. Pan Kazimierz Szczęsny – członek

Treść Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2004-02-04 13:53:58 | Data modyfikacji: 2019-01-08 08:04:34.

Zobacz:
 Komisja Rewizyjna .  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji .  Komisja Budżetu i Finansów .  Komisja ds Społeczno - Gospodarczych . 
Data wprowadzenia: 2004-02-04 13:53:58
Data modyfikacji: 2019-01-08 08:04:34
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl