bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komisje Rady Gminy strona główna 

Komisja Rewizyjna

Powołuje się Komisję Rewizyjną składzie:

  1. Pan Łukasz Kuźdub – Przewodniczący
  2. Pan Marek Szczepiński – Z-ca przewodniczącego
  3. Pan Damian Czarnecki
  4. Pan Jerzy Kaluga
  5. Pan Mariusz Szyszka
  6. Pan Damian Tomczyk
  7. Pani Małgorzata Winiarska
  8. Pani Agnieszka Włoskowicz
  9. Pan Tomasz Ziółczyński
  10. Pan Damian Zielonka

Treść Uchwały Nr III/9/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2004-02-04 13:55:18 | Data modyfikacji: 2019-01-08 08:03:25.

Zobacz:
 Komisja Rewizyjna .  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji .  Komisja Budżetu i Finansów .  Komisja ds Społeczno - Gospodarczych . 
Data wprowadzenia: 2004-02-04 13:55:18
Data modyfikacji: 2019-01-08 08:03:25
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl