2019 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:46:45.
Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:46:45
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót