2019 rok

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania: Realizacja
pozalekcyjnych programów
profilaktyczno-wychowawczych i
profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu wczesnej
profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Wierzbica z obszaru II:
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-19 14:18:31.
Data wprowadzenia: 2019-03-19 14:18:31
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót