2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej oraz
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2019 roku

Treść ogłoszenia

Wzór oferty (wersja edytowalna)

Wzór sprawozdania (wersja edytowalna)

Informacja o zmianie treści ogłoszenia oraz wydłużeniu terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym 15 stycznia 2019 r.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-15 13:41:04.
Data wprowadzenia: 2019-01-15 13:41:04
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót