Przetargi do 31.12.2021

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dobudowa
napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego przy
drodze gminnej dz. nr 413/3, 413/2, 413/41 w
miejscowości Suliszka gm. Wierzbica”

Treść zaproszenia ofertowego

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt budowlany

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Opis techniczny - rozwiązania zamienne

Załącznik nr 6 - Rysunek zamienny

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-09-07 08:58:44.
Data wprowadzenia: 2021-09-07 08:58:44
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót