2007-09-07 14:09:55
Wierzbica 2007.06.29 R. G. I. -7331/1/CP/2007 PROJEKT DECYZJI Nr 1/CP /2007 LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  ...więcej

2007-08-08 16:37:05
    Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego         Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania  ...więcej

2007-06-25 22:14:28
  Rada Gminy informuje , że z terenu Gminy Wierzbica na nową kadencję 2008- 2011 zostanie wybranych 4-ch ławników do Sądu Rejonowego w Szydłowcu. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca br. Do zgłaszania kandydata n  ...więcej

2007-05-21 15:23:40
  Zakończenie postępowania rekrutacyjnego Urząd Gminy w Wierzbicy informuje, że zakończone zostało postępowanierekrutacyjne na wolne stanowisko urzędnicze – główny s p e c j a l i s t a d/s pozyskiwania funduszy unijnych.Na  ...więcej

2007-05-17 19:25:05
Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity (Dz.U.Nr 9  ...więcej

2007-05-10 20:53:02
  INFORMACJA - z postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko głównego specjalisty d/s pozyskiwania funduszy unijnych Dnia 18 kwietnia 2007 roku Wójt Gminy Wierzbica ogłosił nabór na wolne stanowisko głównego specjalisty d/s po  ...więcej

2007-05-06 20:06:31
  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica Podaję do publicznej wiadomości ,że ogłaszam publiczny przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu 07 maja 2007 r. o godz. 1000. Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia b  ...więcej

2007-04-21 09:59:18
 Urząd Gminy Wierzbica informuje, że z dniem 22 kwietnia 2007 roku wpowadza się kasy fiskalne do  poboru opłaty targowej na terenie stadionu LKS "Orzeł " Wierzbica Dowodem uiszczenia opłaty targowej będzie paragon z kasy fiskalnej,   ...więcej

2007-04-20 11:35:03
URZĄD GMINY WIERZBICA 26-680 WIERZBICA UL. Kościuszki 73     O G Ł A S Z A     N A B Ó R    K A N D Y D A T A N A   W O L N E   S T A N O W I S K O  P R A C Y   gł  ...więcej

Pokazano 421 - 429 z 429
poprzednie