2008-07-01 11:09:45
 Wierzbica,dnia 30.06.2008 r. Z A W I A D O M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w R  ...więcej

2008-06-30 11:27:40
O G Ł O S Z E N I E O K O N K U R S I E Na podstawie art. 36 a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm./ WÓJT GMINY WIERZBICA ogłasza konkurs na stanowisko D y r e k  ...więcej

2008-06-26 10:10:00
Wierzbica,dnia 25.06.2008 r. Z A W I A D O M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej Łączany - Podgórki” Komisja Pr  ...więcej

2008-06-23 11:11:00
Wierzbica,dn.2008.06.20 RGiI ZP.0341/06/2008 Zakład Usług Budowlanych „POLIBUD” ul. Leśna 25 26-680 Wierzbica Na podstawie art.94, ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych./Dz.U z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z poź. zm./ Urząd Gminy w   ...więcej

2008-06-19 22:55:32
 Wierzbica 19.06.2008 r.RG.I -7331/CP/1/2008 DECYZJA Nr 1 /2008 LOKALIZA  CJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagos  ...więcej

2008-06-13 15:21:57
  Wierzbica 2008.05.30 R.G.I.-7331/1/CP/2008   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn  ...więcej

2008-06-12 20:38:36
 Wierzbica,dnia 11.06.2008 r.Z A W I A D O M I E N I EUrząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę trybun stadionu gminnego w Wierzbicy” Komisja  ...więcej

2008-06-05 13:58:53
Wierzbica,dnia 03.06.2008 r. Z A W I A D O M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Kontynuację budowy świetlicy we wsi Pomorzany” Komisja Prz  ...więcej

2008-06-03 17:14:47
 Wójt Gminy Wierzbica  informuje:    o wywieszeniu w dniach 5.05 do 26.05.2008 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych    do sprzedaży położonych w Radomiu przy ulicy Szewskiej t.j. udziału 1/60 w działce    ...więcej

2008-05-21 11:43:28
  Wierzbica,dnia 20.05.2008 r. Z A W I A D O M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynku świet  ...więcej

2008-05-19 15:27:08
Wierzbica 19.05.2008   RGI 7630/41/08         Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego         Zgodnie z art. 49 oraz art. 61   ...więcej

2008-05-19 13:47:01
  Wierzbica,dnia 19.05.2008 r. Z A W I A D O M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w mie  ...więcej

2008-05-07 17:32:31
Wierzbica 07.05.2008   RGI 7630/32/08         Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego         Zgodnie z art. 49 oraz art. 61   ...więcej

2008-05-01 23:12:34
 Wierzbica 25.04.2008 RGI 7630/28/08 Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowani  ...więcej

``
2008-04-23 16:00:14
Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW - PIS) Program Integracji Społecznej jest częścią Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, realizowanego z pożyczki Banku Świ  ...więcej

2008-04-16 20:06:59
Wierzbica 2008.04.15 R.G.I.-7331/1/ CP/2008 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Wierzbicy Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)   ...więcej

2008-04-07 12:42:37
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica   Podaję do publicznej wiadomości , że Gmina Wierzbica przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość położoną w budynku wspólnoty nr 14 będącą własnością Gminy Wierzbica .   Lokal użytkow  ...więcej

2008-04-07 12:31:42
  Wierzbica,dnia 04.04.2008 r. Z A W I A D O M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont remizy Ochotniczej Straży Poża  ...więcej

2008-04-02 14:11:56
  Wierzbica,dn. 2008.04.01 Z A W I A D O M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę placu przy budynku Urz  ...więcej

2008-02-08 20:20:31
  I N F O R M A C J A - z postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora d/s księgowości budżetowej. Dnia 16 stycznia 2008 roku Wójt Gminy Wierzbica ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podin  ...więcej

Pokazano 401 - 420 z 437
poprzednie     następne