2009-02-03 22:09:35
 INFORMACJA - z postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora d/s księgowości budżetowej Dnia 20 stycznia 2009 roku Wójt Gminy Wierzbica ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora   ...więcej

2009-02-02 19:57:45
Wójta Gminy Wierzbica Stosownie do uwarunkowań art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j., t: Dz.U. Z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania że tut  ...więcej

2009-01-21 19:22:34
URZĄD GMINY W I E R Z B I C A 26 -680 WIERZBICA, UL. KOŚCIUSZKI NR 73 O G Ł A S Z A N A B Ó R K A N D Y D A T A N A W O L N E S T AN O W I S K O P R A C Y podinspektora d/s księgowości budżetowej Nazwa i adres jednostki : U  ...więcej

2009-01-15 23:00:58
 Wierzbica 14.01.2009 RGI 7630/06/09 Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admi  ...więcej

2009-01-11 21:05:08
Wierzbica 2009.01.02  R.G.I.-7331/4/CP/2008OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póżń. zm.) zawiada  ...więcej

2009-01-11 21:00:41
Wierzbica 2009.01.09 R.G.I.-7331/3/CP/2008 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam s  ...więcej

2008-11-06 21:57:10
 Wierzbica 2008.11.04      R.G.I.-7331/4/CP/2008                             &n  ...więcej

2008-09-24 09:37:22
INFORMACJA - z postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze – Głównego Księgowego Dnia 03.09.2008r. Kierownik Gminego Ośrodka Pomocy w Wierzbicy ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Wi  ...więcej

2008-09-03 20:15:12
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Główny Księgowy     1.        Wymagania niezbędne na stanowisku:   a) Wykształcenie   ...więcej

2008-08-19 10:55:23
  Wierzbica,dnia 18.08.2008 r. Z A W I A D O M I E N I EUrząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę okien i wykonanie elewacji budynku Ochotniczej   ...więcej

2008-08-07 20:39:47
Wierzbica,dnia 07.08.2008 r. Z A W I A D O M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej Łączany - Podgórki” Komisja Prz  ...więcej

2008-07-23 22:26:59
Wierzbica 2008.07.22  OBWIESZCZENIE R.G.I.-7331/2/ CP/2008   Wójta Gminy w Wierzbicy Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.  ...więcej

2008-07-01 11:09:45
 Wierzbica,dnia 30.06.2008 r. Z A W I A D O M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w R  ...więcej

2008-06-30 11:27:40
O G Ł O S Z E N I E O K O N K U R S I E Na podstawie art. 36 a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm./ WÓJT GMINY WIERZBICA ogłasza konkurs na stanowisko D y r e k  ...więcej

2008-06-26 10:10:00
Wierzbica,dnia 25.06.2008 r. Z A W I A D O M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej Łączany - Podgórki” Komisja Pr  ...więcej

2008-06-23 11:11:00
Wierzbica,dn.2008.06.20 RGiI ZP.0341/06/2008 Zakład Usług Budowlanych „POLIBUD” ul. Leśna 25 26-680 Wierzbica Na podstawie art.94, ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych./Dz.U z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z poź. zm./ Urząd Gminy w   ...więcej

2008-06-19 22:55:32
 Wierzbica 19.06.2008 r.RG.I -7331/CP/1/2008 DECYZJA Nr 1 /2008 LOKALIZA  CJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagos  ...więcej

2008-06-13 15:21:57
  Wierzbica 2008.05.30 R.G.I.-7331/1/CP/2008   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn  ...więcej

2008-06-12 20:38:36
 Wierzbica,dnia 11.06.2008 r.Z A W I A D O M I E N I EUrząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę trybun stadionu gminnego w Wierzbicy” Komisja  ...więcej

2008-06-05 13:58:53
Wierzbica,dnia 03.06.2008 r. Z A W I A D O M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Kontynuację budowy świetlicy we wsi Pomorzany” Komisja Prz  ...więcej

Pokazano 401 - 420 z 449
poprzednie     następne