2010-01-22 19:54:31
 Wierzbica 2010.01.22 R.G.I.-7331/4/CP/2008 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Stosowanie do uwarunkowań art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t: Dz.U. z 2  ...więcej

2010-01-19 19:59:31
  Wierzbica 2010.01.18 R.G.I.-7331/2/CP/2009 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Stosowanie do uwarunkowań art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t: Dz.U.  ...więcej

2010-01-19 19:58:31
 Wierzbica 2010.01.15 R.G.I.-7331/5/CP/2009 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. z  ...więcej

2010-01-18 21:05:34
  Wierzbica 2010.01.15 R.G.I.-7331/3/CP/2009 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Stosowanie do uwarunkowań art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t: Dz.U. z  ...więcej

2010-01-09 18:29:24
  Wierzbica 2010.01.05 R.G.I.-7331/4/CP/2009 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn.  ...więcej

2009-12-15 19:53:42
  Wierzbica 2009.12.11 R.G.I.-7331/2/CP/2009 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn.  ...więcej

2009-12-15 19:51:27
  Wierzbica 2009.12.11 R.G.I.-7331/3/CP/2009 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z póź  ...więcej

2009-12-15 19:50:13
  Wierzbica 2009.12.11 R.G.I.-7331/2/CP/2009 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z póź  ...więcej

2009-12-15 19:49:18
  Wierzbica 2009.12.08 R.G.I.-7331/5/CP/2009 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z póź  ...więcej

2009-12-08 22:15:08
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica o zakazie stosowania wyrobów zawierających Azbest....   ...więcej

2009-11-23 22:54:14
  Wierzbica 19.11.2009 RGI 7630/108/09 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 61 §4 i art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udost  ...więcej

2009-11-19 11:02:08
Wierzbica 2009.11.17 R.G.I.-7331/4/CP/2009 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)   ...więcej

2009-10-22 21:59:09
  Wierzbica 22.10.2009 RGI 7630/97/09 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Stosownie do Działu III ,, Udział społeczeństwa w ochronie środowiska” oraz na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o  ...więcej

2009-10-13 17:50:41
Wierzbica, 12.10.2009 r.   Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy, ul. Żeromskiego 62 26-680 Wierzbica   Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: starszy referent   1.     ...więcej

2009-09-17 12:26:37
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego  ...więcej

2009-08-18 13:17:19
Wierzbica, 27.09.2009 r. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy, ul. Żeromskiego 62 26-680 Wierzbica Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Samodzielny Referent 1. Nazwa jednostki: Publiczna Sz  ...więcej

2009-07-20 21:20:35
 Wierzbica 2009.07.20  R.G.I.-7331/1/CP/2009 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)   ...więcej

2009-06-19 15:37:50
Wierzbica 15.05.2009 r. RG.I -7331/ 2/CP/2008 DECYZJA Nr 2/2008 LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowani  ...więcej

2009-05-21 23:38:57
 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA  Usługi integracji społecznej   ...więcej

2009-02-27 21:48:14
 ZAKOŃCZENIE POSĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO Urząd Gminy w W i e r z b i c y informuje, że zostało zakończone postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s alimentacyjnych . Na stanowisko to została wybrana Pa  ...więcej

Pokazano 381 - 400 z 456
poprzednie     następne