2010-11-29 21:32:48
  Wierzbica 2010.11.29 R.G.I.-7331/4/CP/2010 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z póź  ...więcej

2010-11-08 20:22:00
  Wierzbica 2010.11.04 R.G.I.-7331/3/CP/2010 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z póź  ...więcej

2010-11-08 20:20:57
  Wierzbica 2010.11.08 R.G.I.-7331/4/CP/2010 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z póź  ...więcej

2010-11-05 11:17:16
  Wierzbica 02.11.2010 RGI 7630/74/10 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 61 §4 i art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostę  ...więcej

2010-10-06 18:06:51
  Wierzbica 2010.10.05 R.G.I.-7331/CP/4/2010 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z póź  ...więcej

2010-10-04 10:29:41
Wierzbica 04.10.2010   RGI 7630/62/10   Z A W I A D O M I E N I E  - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego              Działając na podstawie art. 4  ...więcej

2010-09-21 22:08:41
  Wierzbica 2010.09.16 R.G.I.-7331/1/CP/2010 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn.  ...więcej

2010-09-16 22:49:10
  R.G.I.-7331/CP/2/2010 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.) zawiadami  ...więcej

2010-08-30 13:39:07
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30.08.2010 roku.   w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży     Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o g  ...więcej

2010-08-16 12:47:29
Wierzbica 2010.08.16 R.G.I.-7331/2/CP/2010 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)   ...więcej

2010-08-10 17:41:15
  Wierzbica 2010.08.09 R.G.I.-7331/1/CP/2010 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. z  ...więcej

2010-08-10 17:40:32
  Wierzbica 10.08.2010 RGI 7630/55/10 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 61 §4 i art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostę  ...więcej

2010-07-01 17:23:04
 Wierzbica 2010.06.29 R.G.I.-7331/CP/5/2010 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. z  ...więcej

2010-06-28 17:50:28
  Wierzbica 2010.06.28 R.G.I.-7331/3/CP/2010 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn.  ...więcej

2010-06-01 19:54:29
  Wierzbica 2010.06.01 R.G.I.-7331/1/CP/2010 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn.  ...więcej

2010-06-01 19:53:55
  Wierzbica 2010.06.01 R.G.I.-7331/2/CP/2010 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z póź  ...więcej

2010-05-26 22:40:57
  Wierzbica 2010.05.24 R.G.I.-7331/5/CP/2009 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Stosowanie do uwarunkowań art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t: Dz.U.  ...więcej

2010-05-18 08:51:40
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 10 maja 2010 roku Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej (Dz.U. z 2010 roku Nr. 72 , poz. 467 ) oraz uchwały Nr II/69/98 Zarządu G  ...więcej

2010-05-12 08:10:56
  Warszawa, 30.04.2010 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WI.II.BG.7047-K/535/07 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację linii kolejowej Na podstawie przepisów rozdziału 2a art. 9c. Ust 2 i 3   ...więcej

2010-05-04 07:18:25
  Wierzbica,dnia 29.04.2010 r. Z A W I A D O M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ul. S. Żeromskiego i   ...więcej

Pokazano 381 - 400 z 485
poprzednie     następne