2011-09-21 15:07:21
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO   Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami/   Gmina Wi  ...więcej

2011-08-16 17:55:05
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie: wykazu miejsc na terenie Gminy Wierzbica przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych, w  ...więcej

2011-07-25 16:55:14
Wierzbica 2011.07.25 R.G.I.-6733.CP.4.2011 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)   ...więcej

2011-07-08 13:35:08
Wierzbica 08.07.2011   RGI 7630.36-2.11         O B W I E S Z C Z E N I E                          &nbs  ...więcej

2011-06-15 15:29:24
 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 14.06.2011 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar  ...więcej

2011-06-01 17:13:56
 Wierzbica 2011.05.31 R.G.I.-6733.CP.2.2011 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póżń  ...więcej

2011-05-31 14:42:33
Wierzbica 2011.05.31 R.G.I.-6733.CP.3.2011 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póżń. zm.)  ...więcej

2011-05-16 11:21:47
Wierzbica 2011.05.16 R.G.I.-6733.CP.1.2011 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)   ...więcej

2011-05-10 13:57:17
                                         &nbs  ...więcej

2011-05-05 10:50:13
  Wierzbica 2011.05.05 R.G.I.-6733.CP.3.2011 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. z  ...więcej

2011-05-02 13:43:15
  Wierzbica 2011.05.02 R.G.I.-6733.CP.2.2011 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn.  ...więcej

2011-04-12 16:03:53
 Wierzbica 2011.04.12 R.G.I.-6733.CP.1.2011 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Stosowanie do uwarunkowań art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t: Dz.U. z 2  ...więcej

2011-04-12 16:03:38
 Wierzbica 2011.04.11 R.G.I.-6733.CP.2.2011 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. z  ...więcej

2011-03-24 14:09:40
Wierzbica 23.03.2011                                      &n  ...więcej

2011-03-24 14:09:01
Wierzbica 23.03.2011                                      &n  ...więcej

2011-03-21 12:18:57
  I N F O R M A C J A dotycząca ogłoszenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wierzbica / ogłoszone w dniu 03.03.2011r/ Niniejszym informuje się, że oferty /dokumenty aplikacyjne/ kandydatów zł  ...więcej

2011-03-14 12:38:07
Wierzbica 14.03.2011         OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA                     Na podstawie art.39 ust.1 w związku z art.54 ust.1 pkt.2 u  ...więcej

2011-03-09 16:29:15
  Wierzbica 2011.03.09 R.G.I.-6730/CP/1/2011 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn.  ...więcej

2011-03-02 15:04:16
  URZĄD GMINY W I E R Z B I C A 26 -680 WIERZBICA, UL. KOŚCIUSZKI NR 73 O G Ł A S Z A N A B Ó R K A N D Y D A T A N A W O L N E S T AN O W I S K O P R A C Y m ł o d s z y r e f e r e n t Nazwa i adres jednostki : Urz  ...więcej

2011-02-18 13:13:15
 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 17.02.2011 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar  ...więcej

Pokazano 301 - 320 z 429
poprzednie     następne