2012-10-11 12:41:05
Wierzbica 2012-10-10 RRN.6840.7.2012 Z A W I A DO M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, iż w dniu 10.10.2012 r. o godz. 10ºº odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 w bloku  ...więcej

2012-10-01 09:48:34
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 24.09.2012 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce ni  ...więcej

2012-09-27 12:54:19
Wierzbica 27.09.2012   RGI 7630.35-10.11.12         O B W I E S Z C Z E N I E                            ...więcej

2012-09-20 10:58:49
Wierzbica 20.09.2012                                      &n  ...więcej

2012-09-20 10:54:07
Wierzbica 2012.09.19 R.G.I.-6733.2.CP.2012 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)   ...więcej

2012-08-27 14:04:35
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27.08.2012 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru  ...więcej

2012-08-27 13:26:08
Wierzbica 2012.08.27 R.G.I.-6733.1.CP.2012 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn.  ...więcej

2012-08-24 12:15:24
Wierzbica 2012.08.24 R.G.I.-6733.2.CP.2012 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z póź  ...więcej

2012-08-17 13:37:17
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownik projektu "Przedszkole marzeń w gminie Wierzbica   ...więcej

2012-08-02 14:27:13
OGŁOSZENIE W  SPRAWIE  KONKURSU  na: ASYSTENTA DS. FINANSOWYCH  PROJEKTU W PONIŻSZYM PROJEKCIE   Tytuł projektu: „Przedszkole marzeń w gminie Wierzbica”. Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozw  ...więcej

2012-08-01 12:56:13
OGŁOSZENIE W  SPRAWIE  KONKURSU  na:  KIEROWNIKA PROJEKTU W PONIŻSZYM PROJEKCIE   Tytuł projektu: „Przedszkole marzeń w gminie Wierzbica”. Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozwój kształce  ...więcej

2012-07-26 10:22:04
Wierzbica 2012.07.24 R.G.I.-6733.2.CP.2012 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji „CELU PUBLICZNEGO” Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar  ...więcej

2012-07-25 11:04:40
Wierzbica 25.07.2012     RGI 7630.72.12       OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Wierzbica                 Stosownie do Działu III ,, Udział społ  ...więcej

2012-07-24 10:21:14
Wierzbica 24.07.2012 RGI 7630.40-5.12 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępniani  ...więcej

2012-07-06 14:25:45
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 05.07.2012 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Działając na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar  ...więcej

2012-06-28 15:52:13
Wierzbica 2012.06.11 R.G.I.-6733.1.CP.2012 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)   ...więcej

2012-06-28 11:18:35
OGŁOSZENIE O KONKURSIE WÓJT GMINY WIERZBICAogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Zespołu Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa              Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wiel  ...więcej

2012-06-28 10:33:29
Wierzbica, dnia 2012.06.27  I N F O R M A C J A               W związku z otrzymanym protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania konkurs  ...więcej

2012-06-25 17:09:31
Obwieszczenie  ...więcej

2012-06-25 17:09:09
Obwieszczenie  ...więcej

Pokazano 281 - 300 z 456
poprzednie     następne