2013-11-29 13:18:31
OGŁOSZENIE W  SPRAWIE  KONKURSU  na:  KIEROWNIKA PROJEKTU W PONIŻSZYM PROJEKCIE   Tytuł projektu: „Szkoły równych szans w Gminie Wierzbica”. Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozwój kształc  ...więcej

2013-11-18 13:53:12
Wierzbica 18.11. 2013     RGI 7630.73.13       OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Wierzbica                  Na podstawie art. 39 ust 1 w zwią  ...więcej

2013-11-12 16:48:45
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 08.11.2013 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce ni  ...więcej

2013-10-07 10:15:10
Wierzbica 2013.09.30 R.G.I.-6733.1.CP.2013          OBWIESZCZENIE           Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  ...więcej

2013-09-30 15:13:29
Wierzbica 30.09.2013 RGI 7630.48.3.2013 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 61 §4 i art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  ...więcej

2013-07-17 12:27:22
Wierzbica 17.07.2013             OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Wierzbica                  Na podstawie art. 39 ust 1 w związku z art  ...więcej

2013-07-15 13:43:06
Wierzbica 15.07.2013 RGI 7630.38-3.13 Z a w i a d o m i e n i e Działając na podstawie art.28 art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), ora  ...więcej

2013-07-15 10:35:20
Wierzbica 15.07.2013     RGI 7630.38-1.13             ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy              Działając na podstawie  ...więcej

2013-06-28 10:47:42
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 28.06.2013 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru  ...więcej

2013-05-20 12:14:25
Wierzbica 20.05.2013   RGI 7630.11-4.12.13   OBWIESZCZENIE       Działając na podstawie art.28 art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr   ...więcej

2013-04-24 14:26:59
Wierzbica 2013.04.05 R.G.I.-6733.1.CP.2013 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)   ...więcej

2013-04-15 12:44:23
Wierzbica 05.04.2013   RGI 7630.35-20.11.12.13         O B W I E S Z C Z E N I E                         &nb  ...więcej

2013-04-09 14:20:43
Obwieszczenie  ...więcej

2013-04-04 16:43:13
Wierzbica 04.04.2013     RGI 7630.35-18.11.12.13             OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy              Działając na podstawie art. 49   ...więcej

2013-03-20 10:54:02
Wierzbica 20.03.2013       RGI 7630.93.12.12.13       OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 61 §4 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz z art.74 ust. 3   ...więcej

2013-03-07 13:30:20
Wierzbica 07.03.2013     RGI 7630.93.9.12.13             OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy              Działając na podstawie art. 49 usta  ...więcej

2013-03-01 10:59:17
RGI 7630.35-16.11.12.13         O B W I E S Z C Z E N I E                             Na podstawie a  ...więcej

2013-03-01 10:58:04
RRN.6840.11.2012 Z A W I A DO M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, iż w dniu 25.02.2013 r. o godz. 10ºº odbył się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 50 w bloku nr 34 położonego w Wierzbic  ...więcej

2013-02-04 16:59:49
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 05.02.2013 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru  ...więcej

2013-01-17 13:50:26
Wierzbica 17.01.2013 RGI 7630.93.7.12.13 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art  ...więcej

Pokazano 281 - 300 z 485
poprzednie     następne