2013-01-15 11:00:28
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 14.01.2013 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce ni  ...więcej

2012-12-20 10:56:40
Wierzbica 20.12.2012 RGI 7630.73-10.11.12 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępn  ...więcej

2012-12-11 14:16:35
Zawiadomienie -obwieszczenie  ...więcej

2012-12-07 11:34:59
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 06.12.2012 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania Dział  ...więcej

2012-12-07 11:34:13
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 06.12.2012 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru  ...więcej

2012-12-03 10:22:42
Wierzbica 03.12.2012 RGI 7630.93.6.12 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Stosownie do Działu III ,, Udział społeczeństwa w ochronie środowiska” oraz na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianie inform  ...więcej

2012-11-23 09:47:50
Wierzbica 23.11.2012 RGI 7630.73-8.11..12 ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Stosownie do art. 10 §1 kpa organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materia  ...więcej

2012-10-30 13:02:02
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30.10.2012 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru  ...więcej

2012-10-25 17:37:27
Wierzbica 2012.09.06 R.G.I.-6733.1.CP.2012 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)   ...więcej

2012-10-11 12:41:05
Wierzbica 2012-10-10 RRN.6840.7.2012 Z A W I A DO M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, iż w dniu 10.10.2012 r. o godz. 10ºº odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 w bloku  ...więcej

2012-10-01 09:48:34
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 24.09.2012 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce ni  ...więcej

2012-09-27 12:54:19
Wierzbica 27.09.2012   RGI 7630.35-10.11.12         O B W I E S Z C Z E N I E                            ...więcej

2012-09-20 10:58:49
Wierzbica 20.09.2012                                      &n  ...więcej

2012-09-20 10:54:07
Wierzbica 2012.09.19 R.G.I.-6733.2.CP.2012 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)   ...więcej

2012-08-27 14:04:35
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27.08.2012 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru  ...więcej

2012-08-27 13:26:08
Wierzbica 2012.08.27 R.G.I.-6733.1.CP.2012 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn.  ...więcej

2012-08-24 12:15:24
Wierzbica 2012.08.24 R.G.I.-6733.2.CP.2012 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z póź  ...więcej

2012-08-17 13:37:17
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownik projektu "Przedszkole marzeń w gminie Wierzbica   ...więcej

2012-08-02 14:27:13
OGŁOSZENIE W  SPRAWIE  KONKURSU  na: ASYSTENTA DS. FINANSOWYCH  PROJEKTU W PONIŻSZYM PROJEKCIE   Tytuł projektu: „Przedszkole marzeń w gminie Wierzbica”. Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozw  ...więcej

2012-08-01 12:56:13
OGŁOSZENIE W  SPRAWIE  KONKURSU  na:  KIEROWNIKA PROJEKTU W PONIŻSZYM PROJEKCIE   Tytuł projektu: „Przedszkole marzeń w gminie Wierzbica”. Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozwój kształce  ...więcej

Pokazano 281 - 300 z 465
poprzednie     następne