2012-03-12 15:33:33
Zawiadomienie Wójta Gminy Jastrząb   ...więcej

2012-02-29 11:45:28
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27.02.2012 r w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarc  ...więcej

2012-02-24 14:06:53
Wierzbica 24.02.2012                                      &n  ...więcej

2012-02-17 14:51:36
Wierzbica 17.02.2012     RGI 7630.05-3.12           Z A W I A D O M I E N I E   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst je  ...więcej

2012-02-17 14:48:09
Wierzbica, dnia 17.02.2012 r.                                       ...więcej

2012-02-13 17:10:49
 Wierzbica 2012.01.04 R.G.I.-7331.CP.4.2011 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. z  ...więcej

2012-02-03 17:28:38
Wierzbica 03.02.2012   RGI 7630.11.12   Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E SZ C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania adm  ...więcej

2012-01-26 10:42:08
Wierzbica 25.01.2012         RGI 7630.36-4.11/12                              &  ...więcej

2012-01-25 13:36:32
Wierzbica 25.01.2012   RGI 7630.05.12   Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E SZ C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego              Działając na podstawie   ...więcej

2012-01-24 11:50:56
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 11.01.2011 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruc  ...więcej

2012-01-23 10:54:08
Zawiadomienie Wójta Gminy Jastrząb  ...więcej

2012-01-23 10:26:51
Wierzbica 2012.01.23 R.G.I.-6733.CP.5.2011 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z póź  ...więcej

2012-01-12 17:04:10
Zawiadomienie  ...więcej

2011-09-29 09:50:22
Wierzbica 29.09.2011         RGI 7630.36-3.11                              &nbs  ...więcej

2011-09-22 10:24:05
Wierzbica 22.09.2011   RGI 7630.76.11   Z A W I A D O M I E N I E  - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego              Działając na podstawie art. 4  ...więcej

2011-09-21 15:07:30
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO   Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami/   Gmina Wi  ...więcej

2011-09-21 15:07:21
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO   Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami/   Gmina Wi  ...więcej

2011-08-16 17:55:05
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie: wykazu miejsc na terenie Gminy Wierzbica przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych, w  ...więcej

2011-07-25 16:55:14
Wierzbica 2011.07.25 R.G.I.-6733.CP.4.2011 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)   ...więcej

2011-07-08 13:35:08
Wierzbica 08.07.2011   RGI 7630.36-2.11         O B W I E S Z C Z E N I E                          &nbs  ...więcej

Pokazano 341 - 360 z 485
poprzednie     następne