2012-05-22 12:51:20
OGŁOSZENIE O KONKURSIE WÓJT GMINY WIERZBICAogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Zespołu Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa              Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wiel  ...więcej

2012-04-25 13:48:22
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE   Urząd Gminy w Wierzbicy   Kierownik projektu w projekcie „Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica” ( nazwa stanowiska pracy)       &n  ...więcej

2012-04-04 11:36:25
OGŁOSZENIE W  SPRAWIE  KONKURSU na:  ASYSTENTA DS. MERYTORYCZNYCH W PONIŻSZYM PROJEKCIE   Tytuł projektu: „Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica”. Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Dzi  ...więcej

2012-04-04 11:35:34
OGŁOSZENIE W  SPRAWIE  KONKURSU na:  SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH W PONIŻSZYM PROJEKCIE   Tytuł projektu: „Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica”. Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Dzia  ...więcej

2012-04-04 11:34:54
OGŁOSZENIE W  SPRAWIE  KONKURSU na:  KIEROWNIKA PROJEKTU W PONIŻSZYM PROJEKCIE   Tytuł projektu: „Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica”. Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Działanie 9  ...więcej

2012-04-02 14:35:49
 Wierzbica 2012.03.28 R.G.I.-6733.CP.5.2011 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)   ...więcej

2012-03-19 15:01:00
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19.03.2012 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nier  ...więcej

2012-03-12 15:33:33
Zawiadomienie Wójta Gminy Jastrząb   ...więcej

2012-02-29 11:45:28
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27.02.2012 r w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarc  ...więcej

2012-02-24 14:06:53
Wierzbica 24.02.2012                                      &n  ...więcej

2012-02-17 14:51:36
Wierzbica 17.02.2012     RGI 7630.05-3.12           Z A W I A D O M I E N I E   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst je  ...więcej

2012-02-17 14:48:09
Wierzbica, dnia 17.02.2012 r.                                       ...więcej

2012-02-13 17:10:49
 Wierzbica 2012.01.04 R.G.I.-7331.CP.4.2011 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. z  ...więcej

2012-02-03 17:28:38
Wierzbica 03.02.2012   RGI 7630.11.12   Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E SZ C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania adm  ...więcej

2012-01-26 10:42:08
Wierzbica 25.01.2012         RGI 7630.36-4.11/12                              &  ...więcej

2012-01-25 13:36:32
Wierzbica 25.01.2012   RGI 7630.05.12   Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E SZ C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego              Działając na podstawie   ...więcej

2012-01-24 11:50:56
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 11.01.2011 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruc  ...więcej

2012-01-23 10:54:08
Zawiadomienie Wójta Gminy Jastrząb  ...więcej

2012-01-23 10:26:51
Wierzbica 2012.01.23 R.G.I.-6733.CP.5.2011 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z póź  ...więcej

2012-01-12 17:04:10
Zawiadomienie  ...więcej

Pokazano 301 - 320 z 452
poprzednie     następne