2013-04-04 16:43:13
Wierzbica 04.04.2013     RGI 7630.35-18.11.12.13             OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy              Działając na podstawie art. 49   ...więcej

2013-03-20 10:54:02
Wierzbica 20.03.2013       RGI 7630.93.12.12.13       OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 61 §4 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz z art.74 ust. 3   ...więcej

2013-03-07 13:30:20
Wierzbica 07.03.2013     RGI 7630.93.9.12.13             OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy              Działając na podstawie art. 49 usta  ...więcej

2013-03-01 10:59:17
RGI 7630.35-16.11.12.13         O B W I E S Z C Z E N I E                             Na podstawie a  ...więcej

2013-03-01 10:58:04
RRN.6840.11.2012 Z A W I A DO M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, iż w dniu 25.02.2013 r. o godz. 10ºº odbył się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 50 w bloku nr 34 położonego w Wierzbic  ...więcej

2013-02-04 16:59:49
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 05.02.2013 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru  ...więcej

2013-01-17 13:50:26
Wierzbica 17.01.2013 RGI 7630.93.7.12.13 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art  ...więcej

2013-01-15 11:00:28
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 14.01.2013 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce ni  ...więcej

2012-12-20 10:56:40
Wierzbica 20.12.2012 RGI 7630.73-10.11.12 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępn  ...więcej

2012-12-11 14:16:35
Zawiadomienie -obwieszczenie  ...więcej

2012-12-07 11:34:59
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 06.12.2012 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania Dział  ...więcej

2012-12-07 11:34:13
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 06.12.2012 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru  ...więcej

2012-12-03 10:22:42
Wierzbica 03.12.2012 RGI 7630.93.6.12 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Stosownie do Działu III ,, Udział społeczeństwa w ochronie środowiska” oraz na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianie inform  ...więcej

2012-11-23 09:47:50
Wierzbica 23.11.2012 RGI 7630.73-8.11..12 ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Stosownie do art. 10 §1 kpa organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materia  ...więcej

2012-10-30 13:02:02
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30.10.2012 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru  ...więcej

2012-10-25 17:37:27
Wierzbica 2012.09.06 R.G.I.-6733.1.CP.2012 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)   ...więcej

2012-10-11 12:41:05
Wierzbica 2012-10-10 RRN.6840.7.2012 Z A W I A DO M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, iż w dniu 10.10.2012 r. o godz. 10ºº odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 w bloku  ...więcej

2012-10-01 09:48:34
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 24.09.2012 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce ni  ...więcej

2012-09-27 12:54:19
Wierzbica 27.09.2012   RGI 7630.35-10.11.12         O B W I E S Z C Z E N I E                            ...więcej

2012-09-20 10:58:49
Wierzbica 20.09.2012                                      &n  ...więcej

Pokazano 261 - 280 z 452
poprzednie     następne