2014-02-25 18:12:51
URZĄD GMINY W WIERZBICY ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica   OGŁOSZENIE W  SPRAWIE  ZATRUDNIENIA DORADCY ZAWODOWEGO DO PROWADZENIA SZKOLNYCH OŚRODKÓW KARIER W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁY RÓWNYCH SZANS W GMIN  ...więcej

2014-02-12 18:42:49
Wierzbica 2014.02.11 R.G.I.-6733.1.CP.2014                                   &  ...więcej

2014-02-11 18:23:47
Harmonogram naboru dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Wierzbica na rok szkolny 2014/2015  •     Od 3-21 lutego 2014r. rodzice dzieci potwierdzają kontynuację uczęszczania dziecka na zajęcia przedszkolne w przeds  ...więcej

2014-02-11 18:22:21
 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY WIERZBICA   Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004r. Nr 256,poz. 2572, z późn. zm.).  ...więcej

2014-02-11 18:19:56
Rekrutacja dzieci do Publicznych Przedszkoli w Wierzbicy Rok szkolny 2014/2015 Zapisy do publicznych przedszkoli w Wierzbicy, dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałych na terenie gminy Wierzbica, na rok szkolny 2014/2015 rozpoczną się 1 marca   ...więcej

2014-01-20 12:49:21
RRN.6840.42.2013 Z A W I A D O M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, iż w dniu 20.01.2014 r o godz. 10°° odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przemysłowych położonych w Rzeczkowie  ...więcej

2014-01-14 11:09:55
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 14.01.2014 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania Dział  ...więcej

2013-12-24 11:24:48
INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY W WIERZBICY   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU                       &nbs  ...więcej

2013-12-23 13:12:19
Wierzbica 2013.12.10 R.G.I.-6733.1.CP.2013          OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D  ...więcej

2013-12-13 15:31:03
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Projektu  ...więcej

2013-12-13 15:26:12
Informacje o wynikach naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Wierzbicy - Asystent ds.finansowych   ...więcej

2013-12-03 11:45:54
Wierzbica 2013-12-02 RRN.6840.42.2013 Z A W I A DO M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, iż w dniu 02.12.2013 r. o godz. 10ºº odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Wierzbicy i Rzeczkowi  ...więcej

2013-11-29 13:19:06
OGŁOSZENIE W  SPRAWIE  KONKURSU  na:  ASYSTENTA  DS. FINANSOWYCH W PONIŻSZYM PROJEKCIE   Tytuł projektu: „Szkoły równych szans w Gminie Wierzbica”. Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozw  ...więcej

2013-11-29 13:18:31
OGŁOSZENIE W  SPRAWIE  KONKURSU  na:  KIEROWNIKA PROJEKTU W PONIŻSZYM PROJEKCIE   Tytuł projektu: „Szkoły równych szans w Gminie Wierzbica”. Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozwój kształc  ...więcej

2013-11-18 13:53:12
Wierzbica 18.11. 2013     RGI 7630.73.13       OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Wierzbica                  Na podstawie art. 39 ust 1 w zwią  ...więcej

2013-11-12 16:48:45
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 08.11.2013 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce ni  ...więcej

2013-10-07 10:15:10
Wierzbica 2013.09.30 R.G.I.-6733.1.CP.2013          OBWIESZCZENIE           Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  ...więcej

2013-09-30 15:13:29
Wierzbica 30.09.2013 RGI 7630.48.3.2013 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 61 §4 i art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  ...więcej

2013-07-17 12:27:22
Wierzbica 17.07.2013             OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Wierzbica                  Na podstawie art. 39 ust 1 w związku z art  ...więcej

2013-07-15 13:43:06
Wierzbica 15.07.2013 RGI 7630.38-3.13 Z a w i a d o m i e n i e Działając na podstawie art.28 art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), ora  ...więcej

Pokazano 241 - 260 z 458
poprzednie     następne