Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 2008.04.15R.G.I.-7331/1/ CP/2008OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy w WierzbicyZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 25.03.2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Zalesice, obejmującej budowę odcinka sieci wodociągowej dł. 2.940 m, na działkach nr ew.178/1, 178/2, 178/3, 723, 720 w Zalesicach i na działce nr ew. 1199 w Dąbrówce Warszawskiej .

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-04-16 20:06:59.
Data wprowadzenia: 2008-04-16 20:06:59
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót