Komunikaty i obwieszczenia

 

Wierzbica,dnia 04.04.2008 r.

Z A W I A D O M I E N I E
Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy” Komisja Przetargowa wybrała w dniu 03.04.2008 r. najkorzystniejszą ofertę, tj. Ofertę nr 7 firmy Przedsiębiorstawa Budowlano-Handlowego „REMAR”, 26-500 Orońsko, ul. Brandta 48, za cenę brutto 97 819,89 zł. Oferta ta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100. Pozostałe oferty otrzymały następującą ilość punktów w kryterium, jakim była cena:

 1. Oferta nr 1. Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany, 26-600 Radom,

  ul. PCK 7/22 – 95,46 pkt.

 2. Oferta nr 2. „BORMA” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, 26-650 Przytyk, ul. Szkolna 5 – 72,39 pkt.

 3. Oferta nr 3. Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne, 26-600 Radom, ul. Dąbrowskiego 68/1 – Oferta odrzucona na podstawie art.89, pkt 1, ust.2 Ustawy prawo zamówień publicznych. Brak parafek na ofercie i załącznikach /kosztorysy/.

 4. Oferta nr 4. „APIS” s.c, 26-600 Radom, ul. Mokra 2 – 78,59 pkt.

 5. Oferta nr 5. „SŁAW-BUD” Zakład Usługowo-Handlowy, 26-631 Jastrzębia, Owadów 93 – 86,01 pkt.

 6. Oferta nr 6. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „ZAWISZA”, 26-600 Radom, ul. Wielkopolska 7 – 75,37 pkt.

 7. Oferta nr 8. „TOMADOM”, 26-600 Radom, ul. Lipska 6/24 – 76,89 pkt.

 8. Oferta nr 9. Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA”, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 15/17 – 82,14 pkt.

 9. Oferta nr 10. Zakład Remontowo-Budowlany, 26-680 Wierzbica, Zalesice Kol. 41 a – Oferta odrzucona na podstawie art.89, pkt 1, ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych. Brak parafek na ofercie i załącznikach /kosztorysy/.

  Do wiadomości:

  1 x Oferenci

  1 x Strona internetowa UG

  1 x Tablica ogłoszeń

  1 x a/a.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-04-07 12:31:42.
Data wprowadzenia: 2008-04-07 12:31:42
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót