Komunikaty i obwieszczenia

 

Wierzbica,dn. 2008.04.01







Z A W I A D O M I E N I E






Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę placu przy budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy” Komisja Przetargowa wybrała w dniu 31.03.2008 r. najkorzystniejszą ofertę, tj. ofertę nr 4 firmy „TRANSMAR”, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Marek Sasin, 26-600 Radom, ul. Placowa 38 m 1. za cenę brutto 97 115,42 zł. Oferta ta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100. Pozostałe oferty otrzymały następującą ilość punktów w kryterium, jakim była cena:

  1. Oferta nr 1. „EMBUD”, Kazimierz Dygas, ul. Słowackiego 66, 26-600 Radom – 47,34 pkt.

  2. Oferta nr 2 . Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD”, 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 154 – 70,88 pkt.

  3. Oferta nr 3. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „GRES”, 26-500 Szydłowiec, ul. Browarska 1”B” - oferta odrzucona na podstawie art.89, pkt 1, ust.2, brak parafek na ofercie.

  4. Oferta nr 5. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „RAFEX”, Rafał Grzegorz Mańko, Mirówek 51 A, 26-503 Mirów – oferta odrzucona na podstawie art. 89, pkt 1, ust.2, brak podpisu na Ofercie i parafek na załącznikach.

  5. Oferta nr 6. Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA”, ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom – 77,38 pkt.


Otrzymują:

1 x Strona internetowa UG

1 x Tablica ogłoszeń UG

1 x Oferenci x 6

1 x a/a.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-04-02 14:11:56.
Data wprowadzenia: 2008-04-02 14:11:56
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót